ആകാശഗംഗ

ഞാന്‍ കണ്ട കാഴ്ചകള്‍.

Thursday, March 27, 2008

വെട്ടിനിരത്തല്‍ ഇവിടെയും!

ഇവിടെ കടല്‍ നികത്തി കെട്ടിടം പണിയുന്നു.
അവിടെ പാടം നികത്തുന്നു.

Labels:

2 Comments:

Blogger അപ്പു said...

ഷാര്‍ജയിലെ ഫിഷ് മാര്‍ക്കറ്റില്‍ രണ്ടു മാസം മുമ്പു പോയപ്പോള്‍ കടല്‍, മാര്‍ക്കറ്റിന്റെ മതിലു വരെയുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നലെ പോയപ്പോഴതാ കടല്‍ മാര്‍ക്കറ്റില്‍ നിന്നും നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറു മീറ്റര്‍ അകലെ പൊയി നില്‍ക്കുന്നു! അതിനിടെ നികത്തിക്കഴിഞ്ഞൂ.

Thursday, March 27, 2008 11:39:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

കൊള്ളാം.. നന്നായിട്ടുണ്ട്...
ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള പോസ്റ്റുകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു...
ആശംസകളോടെ
അനിത
JunctionKerala.com

Saturday, July 10, 2010 6:10:00 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home