ആകാശഗംഗ

ഞാന്‍ കണ്ട കാഴ്ചകള്‍.

Thursday, March 27, 2008

വെട്ടിനിരത്തല്‍ ഇവിടെയും!

ഇവിടെ കടല്‍ നികത്തി കെട്ടിടം പണിയുന്നു.
അവിടെ പാടം നികത്തുന്നു.

Labels:

Thursday, May 10, 2007

ടെക്നോപാര്‍ക്. (ഫോട്ടം)

സാങ്കേതിക താവളം

Wednesday, February 14, 2007

പുല്ല്

പുല്ലും ഒലിവ് മരങ്ങളും

Friday, February 09, 2007

മാര്‍ജ്ജാര ശയനം ഭാഗം രണ്ട് (ചിത്രം)

താനിരിക്കേണ്ടിടത്ത്

താനിരുന്നില്ലെങ്കില്‍,
അവിടെ .........


Tuesday, February 06, 2007

ഇന്ദ്ര ധനുസ്സ്!


മിഴിയെത്തും ദൂരത്ത്!

Tuesday, January 30, 2007

വൈകുന്നേരം

സായന്തന കാഴ്ച‍
Friday, January 26, 2007

മാര്‍ജ്ജാര ശയനം!! (ചിത്രം)

സുഖ ശയനം


വി. ഐ. പി